Hide
Раскрыть
РУС /  ENG

Konstantin Glazkov 1
  • 1 National Research University Higher School of Economics, 20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russian Federation

Book Review: Svetlana Sidorova (ed.). Dvizhenie i prostranstvo: paradigma mobil'nosti i poiski smyslov za predelami statichnosti [Mobility and Space: In Quest of Meanings Beyond Stasis] (Moscow: Vostochnaya literatura, 2015)

2017, vol. 16, No. 3, pp. 436–439 [issue contents]
Book Review: Svetlana Sidorova (ed.). Dvizhenie i prostranstvo: paradigma mobil'nosti i poiski smyslov za predelami statichnosti [Mobility and Space: In Quest of Meanings Beyond Stasis] (Moscow: Vostochnaya literatura, 2015)
Citation: Glazkov K. (2017) Retsenziya: Svetlana Sidorova (red.). Dvizhenie i prostranstvo: paradigma mobil'nosti i poiski smyslov za predelami statichnosti (Moskva: Vostochnaya literatura, 2015) [Book Review: Svetlana Sidorova (ed.). Dvizhenie i prostranstvo: paradigma mobil'nosti i poiski smyslov za predelami statichnosti [Mobility and Space: In Quest of Meanings Beyond Stasis] (Moscow: Vostochnaya literatura, 2015)]. The Russian Sociological Review, vol. 16, no 3, pp. 436-439 (in Russian)
BiBTeX
RIS
The Russian Sociological Review
Office A-205
21/4 Staraya Basmannaya Ulitsa, Building 1
Deputy Editor: Marina Pugacheva
 
Rambler's Top100 rss