Hide
Раскрыть
РУС /  ENG

Marina Pugacheva 1, Svetlana Yarmoluk
  • 1 National Research University Higher School of Economics, 20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000, Russian Federation

"We've been taken into a swirl of strange intertemporality": Interview with V. Tsymbursky.

2009, vol. 8, No. 1, pp. 101–118 [issue contents]
Citation: Pugacheva M., Yarmoluk S. (2009) «My zakrutilis' v kakom-to strannom mezhvremen'e…». Interv'yu s V.L.Tsymburskim ["We've been taken into a swirl of strange intertemporality": Interview with V. Tsymbursky.]. The Russian Sociological Review, vol. 8, no 1, pp. 101-118 (in Russian)
BiBTeX
RIS
The Russian Sociological Review
Office A-205
21/4 Staraya Basmannaya Ulitsa, Building 1
Deputy Editor: Marina Pugacheva
 
Rambler's Top100 rss