Hide
Раскрыть
РУС /  ENG

Larisa Romanenko 1
  • 1 Institute of Sociology of the RAS, 24/35-5 Krzhizhanovskogo Street, Moscow, 117218, Russia

Features and perspectives of modern Russian ecological policy

2002, vol. 2, No. 1, pp. 71–75 [issue contents]
Citation: Romanenko L. (2002) Spetsifika i perspektivy sovremennoy rossiyskoy ekologicheskoy politiki (Yanitskiy O.N. "Rossiya: ekologicheskiy vyzov (obshchestvennye dvizheniya, nauka, politika)") [Features and perspectives of modern Russian ecological policy]. The Russian Sociological Review, vol. 2, no 1, pp. 71-75 (in Russian)
BiBTeX
RIS
The Russian Sociological Review
Office A-205
21/4 Staraya Basmannaya Ulitsa, Building 1
Deputy Editor: Marina Pugacheva
 
Rambler's Top100 rss